Politika privatnosti

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.

Opšte informacije

Pre prikupljanja podataka, Online prodavnica obaveštava kupce na koje se podaci odnose o sledećem:

  • da je Online prodavnica uspostavljena od TR. Geneko, D. Tucovića 87 26000 Pančevo;
  • da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka TR. Geneko, D. Tucovića 87 26000 Pančevo;
  • da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Online prodavnice, bezbednost korisnika Online prodavnice, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Online prodavnice u skladu sa zakonom;
  • da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
  • svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
  • da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Online prodavnice nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za kupovinu na Online prodavnici;
  • da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika Online prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
  • da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

Prikupljanje podataka

U cilju uspešne obrade narudžbina kupaca potrebno je da kupci Online prodavnici dostave sledeće podatke: ime i prezime, adresa, grad, email i broj telefona. Uz pomoć tih podataka Online prodavnica će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. Online prodavnica prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Cookies

Http cookies (u daljem tekstu: "kolačići") su informacije koje se sakupljaju na osnovu pristupne tačke vezivanja – IP adrese korisnika servisa ili usluga informacionog društva i koje služe donosiocu ovog Pravilnika da prilagodi sadržaj servisa ili usluga informacionog društva prema pristupnim tačkama vezivanja, odnosno IP adresama.

"Kolačići" su tekstualne datoteke, koje se čuvaju na računaru korisnika koji putem IP adrese, odnosno tačke vezivanja, pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ovog pravilnika. Nakon prihvatanja "kolačića", prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ovog Pravilnika "kolačići" se koriste radi prilagođavanja sadržaja koji takvi servisi ili usluge informacionog društva nude.

Korisnik koji ne želi da koristi "kolačiće" može to sprečiti prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ovog Pravilnika. U tom slučaju, određeni sadržaji servisa ili usluga informacionog društva, donosioca ovog Pravilnika, mogu biti nedostupni ili delimično dostupni.

Lice koje koristi servis ili uslugu informacionog društva na sledeći način može sprečiti upotrebu hhtp cookies – kolačića na uređaju sa kog pristupa.

Ukoliko lice koje pristupa servisu ili uslugama informacionog društva ne želi da na svom uređaju čuva kolačiće, to može sprečiti u podešavanjima svog veb pretraživača (browser). Imajući u vidu raznolikost veb pretraživača kolačići se mogu sprečiti na sledeći način na najčešće korišćenim pretraživačima:

Objašnjenje možete pronaći na sledećem linku: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Korisnik kolačiće može blokirati na sledeći način, u zavisnosti od veb pregledača:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): https://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Donosilac ovog Pravilnika može koristiti "kolačiće" da bi pružio usluge servisa ili usluga informacionih društva koji su ponuđeni. "Kolačići" se koriste da bi se optimizovala upotreba servisa ili usluga informacionih društva prema potrebama korisnika određene IP adrese. "Kolačići" se mogu koristiti da bi se odredio način pružanja određenih komercijalnih ili drugih sadržaja, ili da bi se utvrdio broj pregleda određene veb strane ili servisa. Ovi podaci se koriste kako bi se unapredio servis ili usluge informacionog društva koje nudi donosilac ovog Pravilnika.

Svako pristupanje servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ovog Pravilnika, smatra se davanjem saglasnosti za obradu ovih podataka, osim u slučaju propisanim odredbom stava 3. ovog člana. Za obradu ovakvih podataka nije potrebna saglanost korisnika, s obzirom na to da se iz tehničkih razloga ne može bez sumnje utvrditi identitet lica koje pristupa servisu ili uslugama informacionog društva donosioca ovog Pravilnika, shodno odredbi člana 4. ovog Pravilnika.

Ukoliko je korisnik u mogućnosti da na nesumnjiv način, shodno odredbi člana 4. ovog Pravilnika i shodno odredbi člana 20. stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dostavi dodatne informacije koje omogućavaju njegovu identifikaciju, ostvaruje prava propisana ovim Pravilnikom.

Sigurnost podataka

Online prodavnica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Online prodavnica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane putem SSL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Online prodavnica ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje korisničkih detalja.

Raspoloživost prikupljenih Informacije o kupcu

Kupci mogu od Online prodavnice da zahtevaju pružanje bilo kakve lične informacije koje Online prodavnica poseduje o njima.

Informacije koje Online prodavnica prikuplja mogu biti uskladištene, obrađene i prenošene u sve države u koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, kako bi se omogućilo korišćenje informacije u skladu sa ovim Pravilima privatnosti. Kupci kupovinom na Online prodavnici daju izričitu saglasnost sa takvim prenosom podataka o ličnosti.

Period čuvanja podataka o kupcu i ažuriranje

Vaši lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Tr. Geneko zadržaće podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza (npr. Zakon o računovodstvu i slično ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim propisima i zakonima.

Kupci su obavezni da obaveste Online prodavnicu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.

Važnost Politike privatnosti

Online prodavnica može ažurirati Politiku privatnosti, s vremena na vreme, postavljanjem usvajanjem i postavljanjem izmena i dopuna istih. Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provere Online prodavnicu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama Pravila privatnosti.

Proizvođači